De SGL zoekt contact met de BKL

16/07/2018

De SGL is op zoek naar stageplaatsen voor ongeveer 15 tot 20 leerlingen in het komende schooljaar. Deze leerlingen komen verdeeld over het jaar vier keer een dag in het bedrijf meekijken waarbij ze onderzoeksvragen mee krijgen.

Daarbij kunnen bedrijven denken aan het voeren van een sollicitatiegesprek of het in kaart brengen van het organigram van het bedrijf. De leerling heeft op zo'n stagedag dus een plek nodig om te kunnen werken en daarnaast kost bijvoorbeeld het voeren van een sollicitatiegesprek, maar ook het geven van feedback op de opdrachten tijd van een medewerker. De stageopdrachten worden van tevoren altijd doorgegeven aan het stagebedrijf, zodat iedereen weet waar het om gaat.

Ook is de SGL op zoek naar mensen die het leuk vinden om als gastspreker langs te komen om te komen vertellen over een bepaalde expertise in het bedrijfsleven of om ons met de groep te ontvangen in het bedrijf.

IBC
Het IBC is een onderdeel van 20-80learning; een onderwijsvorm die inhoudt dat een leerling de kans krijgt om zijn reguliere opleiding gedurende anderhalf jaar in 80% van de tijd te doen. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van één of meerdere talen van groot belang zijn.

Het doel is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om ondernemendheid te generen en om tot een passende keuze te komen in het hbo. De leerling wordt op voorsprong gezet. Na anderhalf jaar ontvangen de leerlingen bovenop hun normale diploma een 20-80learningdiploma mede ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Er zijn meerdere varianten van 20-80learning mogelijk. De SVOl richt zich op de SGL met een pilot op het IBC, een variant waarin de focus op Business ligt, de leerlingen starten hun eigen bedrijf op.

In de toekomst worden er waarschijnlijk ook andere varianten van 20-80learning opgezet die zich richten op Science en/of Arts.

Technasium
De SGL heeft zelf veel geregeld, maar voor een cruciaal onderdeel van het Technasiumonderwijs – een uitdagende projectopdracht – hebben ze de hulp van Lelystadse bedrijven nodig. Veel bedrijven en instellingen doen al mee, maar door het groeiend aantal leerlingen dat voor het Technasium kiest zijn extra enthousiaste opdrachtgevers uiterst welkom.

Wat vraagt de SGL van de bedrijven? Een hbo- of wo-gekwalificeerde medewerker die in totaal circa acht uur per project beschikbaar is voor het meedenken over een realistische en relevante projectopdracht, een bedrijfsbezoek, een tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling. Niets meer en niets minder. Projecten duren circa acht schoolweken in de onderbouw, een half schooljaar in de twee hoogste klassen.