Vrienden Vakcollege worden Vrienden Technisch beroepsonderwijs

17/09/2018

In 2011 heeft de BKL met het oog op de groeiende tekorten aan technisch geschoold personeel besloten het toen nieuwe Vakcollege, onderdeel van scholengemeenschap Arcus, te ‘adopteren’. Het Vakcollege is een vorm van voortgezet onderwijs waarin de leerlingen vanaf het eerste jaar een groot aantal uren per week praktisch, op techniek gericht onderwijs krijgen.

De Vrienden van het Vakcollege, gevormd door BKL-leden, ondersteunen de school met gastlessen, stages, open middagen, leermiddelen e.d. Het Vakcollege blijkt een succesformule te zijn: er vallen vrijwel geen leerlingen uit en de leerresultaten zijn positief.

Inmiddels hebben de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad besloten te fuseren en een nieuwe onderwijsaanpak in te voeren. Onderdeel daarvan is het integreren van het Vakcollege in het VMBO. Dat is voor de Vrienden van het Vakcollege reden zich te ‘herdopen’ in Vrienden van het Technisch Beroepsonderwijs. Een tweede reden is dat nu ook het MBO College aan de bijeenkomsten en andere activiteiten van de Vrienden zal deelnemen.

De betrokken bedrijven zijn Olde Rikkert, Van Dorp, Schaap Shipcare, ASF-Fisher, Werkcon en Van der Feer. Voorzitter en contactpersoon is Andries Greiner (a.l.greiner@chello.nl, 06-18304010).