Bekendmaking vergunningverlening speelautomatenhal

29/10/2018

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2015 (hierna: “APV”) mogen er in de gemeente Lelystad maximaal twee vergunningen voor speelautomatenhallen worden verleend. Per 1 januari 2019 zal er één vergunning voor een speelautomatenhal vrijkomen.

Om alle potentiële gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen naar deze vergunning wordt een verdeelprocedure gevolgd waarbij het voor geïnteresseerden mogelijk is om van 8 november 2018 tot en met 6 december 2018 een aanvraag in te dienen.

De verdeelprocedure zal plaatsvinden aan de hand van de op 17 oktober 2017 vastgestelde beleidsregel “Beleidsregel vergunningverlening speelautomatenhallen Lelystad 2017” (hierna: “de Beleidsregel”). Deze Beleidsregel staat op de gemeentelijke website bij de beleidsregels onder de aanduiding ‘Vergunningverlening speelautomatenhallen’. Indien gewenst kan de Beleidsregel ook bij de gemeente Lelystad worden opgevraagd via schaarsevergunning@lelystad.nl.

In de Beleidsregel vind je zowel het procedurele als het inhoudelijke afwegingskader. De aanvragen dienen aan deze Beleidsregel en de APV te voldoen. Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen, op grond van een vergelijkende toets, beoordeeld aan de in de Beleidsregel genoemde beoordelingscriteria.

Deze publicatie wordt bekendgemaakt via de FlevoPost, de gemeentelijke website, het digitale gemeenteblad en via TenderNed. Gelet op de plaatsing op TenderNed kan wellicht gedacht worden dat het een aanbestedingstraject betreft, dit is echter niet het geval; het betreft een regulier publiekrechtelijk vergunningverleningstraject.  

Mocht je nog vragen hebben over het verdeelproces, dan kun je die stellen via schaarsevergunning@lelystad.nl.