Stichting Vrienden van de Voedselbank viert mijlpaal

30/10/2018

Mede dankzij de gulle giften van het Lelystads bedrijfsleven via de Stichting Vrienden van de Voedselbank Lelystad, heeft de stichting hun lang gekoesterde wens om de oude en energieslurpende vries- en koelcontainers te vervangen kunnen vervullen.

Deze nieuwe inpandige koel- en vriescel wordt eind oktober gebouwd en in gebruikgenomen.
Ook is de stichting overgestapt op een daarbij passende, nieuwe logistieke aanpak. Dat geeft een besparing van zowel het energieverbruik en onderhoudskosten als van de fysieke inspanning van de vrijwilligers.

Op donderdag 8 november om 17.00 uur nodigt de stichting alle Vrienden die hen in het proces hebben gesteund uit om de bereikte mijlpaal samen te vieren. Ze verzorgen een korte presentatie over de Voedselbank, een rondleiding en versnaperingen. Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank zal een cheque ter waarde van € 14.500,00 overhandigen aan Voedselbank De Korenaar.

Aanmelden kan van tevoren via info@vriendenvanvoedselbank.nl. Adres: de hal van de Voedselbank aan de Wigstraat 2 (Industrieterrein Gildenhof)!