Kerstpakket-actie Lelystadse Uitdaging

03/12/2018

In de komende maand worden vele werknemers verblijd met een kerstpakket. Er zullen vast ook deze keer etenswaren of goedbedoelde artikelen in zitten die niet iedereen kan of wil gebruiken. De Lelystadse Uitdaging heeft het plan om deze overtollige artikelen te verzamelen en deze naar Voedselbank De Korenaar te brengen en een deel volgend jaar als cadeautjes voor de Verwendag 2019 te gebruiken (niet-eetbare artikelen).  

Lelystadse Uitdaging
De Lelystadse Uitdaging is de 'sociale verbinder' tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Lelystadse samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. De stichting daagt maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de stad. De voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Lelystad.

Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het verkrijgen van materialen; voor al deze hulpvragen kan men terecht bij de Lelystadse Uitdaging.

Een tweetal belangrijke activiteiten die door de Lelystadse Uitdaging worden georganiseerd in samenwerking met o.m. Stichting Welzijn Lelystad en de gemeente Lelystad, zijn de jaarlijkse Beursvloer en de Verwendag i.s.m. City Marketing Lelystad.

Beursvloer
De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij het bedrijfsleven allerlei overtollige artikelen of diensten aanbiedt teneinde hulpvragen van stichtingen, verenigingen (sport, cultuur, maatschappelijke organisaties) te realiseren. Tijdens de laatste Beursvloer, ditmaal gehouden in de theaterzaal van de Kubus, werd voor €.30.000,- aan economische waarde aan matches gerealiseerd.

Verwendag
Tijdens de Verwendag tracht de Uitdaging d.m.v. bijdragen van vele maatschappelijk betrokken ondernemers die inwoners van de stad met een smalle beurs een fijne middag en avond te bieden. In november werden zo’n 200 mensen verblijd met vele prijzen, fietsen, vele tegoedbonnen, kappers, een make-over op het gebied van persoonlijke verzorging, een verloting waarbij iedereen met een leuke tot heel mooie prijs naar huis ging, smakelijke hapjes van verschillende ondernemers en live muziek. Aan het einde van de middag ontving iedereen een Lelypas t.w.v. €.10,- van de gemeente Lelystad en kon men hiermee ’s avonds winkelen bij kringloopwinkel De Groene Sluis, die eveneens een bedrag van €.10,- aan de pas had toegevoegd en daarnaast nog extra korting verleende. Met twee touringcars is men er naar toe gebracht.

Ook meedoen? Stuur een e-mail met naam en adresgegevens naar lelystadseuitdaging@xs4all.nl , een geef daarin aan wat voor artikelen je aanbiedt. De stichting neemt dan z.s.m. contact op.