Bedijfsvoorlichtingsdag PI Lelystad

20/12/2018

Op woensdag 23 januari 2019 organiseert PI Lelystad een Bedijfsvoorlichtingsdag. Doel van deze dag is om de aanwezigen een beeld te geven wat de vakopleidingen van PI Lelystad inhouden en wat werkgevers kunnen verwachten wanneer ze een ex-gedetineerde in dienst nemen.

Let op: de Bedrijfsvoorlichtingsdag is toegankelijk voor BKL leden die van plan zijn te werken met ex-gedetineerden uit PI Lelystad. Max. 6 deelnemers!

De dag wordt gevuld met demonstraties die door de deelnemers aan de vakopleidingen verzorgd worden. Daarnaast vindt er een lunch plaats en is er voldoende ruimte om van gedachten te wisselen met de leermeesters. 

BKL leden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Programma

  • 09.30 uur: Ontvangst
  • 14.00 uur: Einde 

Aanmelden
Aanmelden kan tot 18 januari 2019, door een e-mail te sturen naar rein.peters@dji.minjus.nl.. Geef in de e-mail aan wat uw naam is (+ de namen van eventuele extra personen). 

Let op: bij het betreden van de inrichting mogen geen telefoons, opname-apparatuur, laptops, camera’s en dergelijke meegenomen worden. Deze kunenn de aanwezigen achterlaten in de auto of, als er geen andere mogelijkheid is, in één van de kluisjes bij de ingang van de inrichting. Neem een geldig legitimatiebewijs mee! Bij binnenkomst worden de aanwezigen verzocht door een metaaldetector te lopen.