Informatiebijeenkomst infraprojecten rond Lelystad

20/12/2018

Vanuit belangenbehartiging is Bedrijfskring Lelystad ook bij deze ontwikkelingen betrokken bij de verbetering van de infrastructuur van en naar Lelystad. De komende jaren verbeteren gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat de infrastructuur in en om Lelystad met het oog op de ontwikkelingen in de regio, van Lelystad Airport, het bedrijventerrein tussen de stad en de luchthaven en de autonome groei van het verkeer op de doorgaande wegen in Flevoland, met name de A6. 

Om BKL leden te informeren over de diverse projecten en de voortgang daarvan, organiseren we op 23 januari gezamenlijk een informatie bijeenkomst. De bijeenkomst is van 18.30 tot 21.00 uur in de Pijler in Lelystad.

Het programma voor de bijeenkomst is als volgt:

  • Opening namens Bedrijfskring Lelystad, Irene Medema
  • Presentatie Provincie Flevoland: projecten aansluiting 9 en groot onderhoud Larserweg
  • Presentatie Rijkswaterstaat: verbreding A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad
  • Presentatie gemeente Lelystad: projecten busbaan/warande/poseidonweg
  • Informatiemarkt om vragen te stellen

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar A6almere-secretariaat@rws.nl

Verschillende projecten

De gemeente verbetert de verbindingen voor fiets, openbaar vervoer en auto tussen het centrum en het gebied rond Lelystad Airport.

De provincie gaat een nieuwe aansluiting op de A6 realiseren met een nieuwe verbindingsweg naar het gebied rond Lelystad Airport.

Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment hoe de verkeersdrukte tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad kan worden aangepakt en de bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport kan worden verbeterd. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor de verbreding van dit wegvak en de effecten daarvan op de omgeving. De studie leidt in eerste instantie tot een Ontwerp Tracébesluit inclusief een milieueffectrapport (MER) en Landschapsplan, dat in het najaar van 2019 ter inzage gaat. Op grond van de reacties daarop neemt de minister van I en W in 2020 een Tracébesluit, dat voorwaarde is voor de realisatie van de wegverbreding.

Daarnaast besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan duurzaamheid. Samen met de omgeving wil het projectteam A6 Lelystad een zo duurzaam mogelijke snelweg realiseren, waarbij ook wordt onderzocht hoe wensen en initiatieven van partijen in de omgeving van de A6 mogelijk gemaakt kunnen worden.