Aanbesteding Uitzendkrachten

01/02/2019

Op reguliere basis heeft Gemeente Lelystad behoefte aan tijdelijk extern personeel. Het betreft dan niet zozeer de invulling van bestaande vacatures, maar meer het invullen van open plaatsen als gevolg van het tijdelijk afwezig zijn van eigen personeel, het tijdelijk verlagen van de werkdruk of het creëren van tijdelijke flexibiliteit in het personeelsbestand. Het betreft voornamelijk tijdelijk extern personeel in principe tot en met schaal 8. 

Op 31 januari jl. is een Vooraankondiging gepubliceerd met TenderNed-kenmerk 212245. Deze Vooraankondiging heeft betrekking op een nog te starten aanbestedingsprocedure voor het inhuren van uitzendkrachten.

Aanbesteding Uitzendkrachten
De opdracht betreft het leveren en registreren (van gewerkte uren) van tijdelijk personeel. Op basis van een aanvraag verzorgt Opdrachtnemer het gehele traject, van werving en selectie tot en met plaatsing en facturering.  

Zoals aangegeven betreft deze publicatie een Vooraankondiging. Er zijn derhalve nog geen stukken beschikbaar. Eerst na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken beschikbaar worden gesteld. Op basis van uw belangstelling voor de Vooraankondiging wordt u over het verdere verloop door ons geïnformeerd.

De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde 'Aankondiging van Opdracht' op https://www.tenderned.nl. Om te kunnen reageren op een aanbesteding dient men zich (eenmalig) bij TenderNed aan te melden en te registreren.

Voor het registreren van een onderneming in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren en kan door ondernemingen worden gebruikt voor verschillende overheidsdiensten.

Op TenderNed is alle informatie en een stappenplan te vinden dat ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten’. Hierin staat beschreven welke stappen men moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.