Bedrijfsverwijzingen

08/02/2019

Gemeente Lelystad wil bedrijfsverwijzingen buiten de dreven op haar industrie- en bedrijventerreinen, en in voorkomende gevallen ook in woonwijken, opnieuw vorm geven. De gemeente heeft een Marktconsultatie gepubliceerd inzake Bedrijfsverwijzingen. Deze Marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 212870.

Het huidige contract wordt beëindigd op het moment dat een nieuwe aanbieder de exploitatie van bedrijfsverwijzingen op zich neemt.

Gemeente Lelystad nodigt potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan een schriftelijke marktconsulatie. 

De brief waarin nadere informatie is neergelegd is uitsluitend te downloaden bij de gepubliceerde Marktconsultatie 'Verwijzingsborden op https://www.tenderned.nl.