FlevoPanel Omnibus 14 maart 2019

27/02/2019

Heb je een dringende onderzoeksvraag, maar geen behoefte aan een groot marktonderzoek? Of heb je slechts een paar vragen en niet het budget voor een volledig onderzoek? Dan biedt KiekendiefPerspectief uitkomst met de FlevoPanel Omnibus! Op 14 maart wordt er weer een FlevoPanel Omnibus verstuurd.

Je kunt hiermee bijvoorbeeld een vraag stellen over een actueel onderwerp, nagaan wat de naamsbekendheid en de bekendheid van jullie activiteiten is (en deze verder vergroten), wat men belangrijk vindt, wat men van een bepaald nieuw idee vindt, hoeveel behoefte er aan is, prijsbepaling, wat de doelgroep is en hoe die te bereiken.

FlevoPanel Omnibus
KiekendiefPerspectief geeft je 4 keer per jaar de mogelijkheid om het antwoord op die ene of die paar vragen te ontvangen via de FlevoPanel Omnibus. In deze vragenomnibus worden alle te stellen vragen van verschillende organisaties opgenomen. Vervolgens zal KiekendiefPerspectief van tenminste 400 respondenten de antwoorden op deze vragen verzamelen, in het FlevoPanel zelf zitten momenteel ruim 4.000 Flevolanders.

Het aantal van 400 netto is wetenschappelijk verantwoord. De steekproef is representatief op leeftijd en geslacht. Afsluitend ontvang je de antwoorden die zijn gegeven op jouw vraag of vragen.

Interesse in de FlevoPanel Omnibus? Neem dan contact op met Neeske Abrahamse.

FlevoPanel Omnibus 14 maart 
Op donderdag 14 maart staan vier Omnibus-enquêtes op de planning, het betreft de volgende doelgroepen:

  1. Lelystedelingen
  2. Almeerders
  3. Drontenaren
  4. Flevolanders

Mocht je interesse hebben om één of meerdere vragen te laten meelopen, dan kan je dat uiterlijk 12 maart doorgeven aan Neeske. Voor € 80,- (excl. btw) kan je een gesloten vraag voorleggen aan een doelgroep. Een gesloten vraag kan een ja/nee vraag, multiple choice vraag of schaalvraag (bijvoorbeeld “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens” of een rapportcijfer) zijn.

Voor € 160,- (excl. btw) kan je een open vraag voorleggen aan een doelgroep, hierbij kan een respondent zelf het antwoord vrij formuleren. Bij een eigen vragenlijst (dus eigen onderzoek) met meerdere vragen worden de kosten per vraag lager en kan je zelf bepalen wanneer je het onderzoek laat uitvoeren.

De volgende Omnibus-enquêtes staan gepland op 13 juni, 12 september en 28 november 2019.