Lelystad Airport biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

08/03/2019

Sinds enkele maanden heeft Valerie Kross een baan bij Lelystad Airport in het kader van de Banenafspraak. Voorheen was Valerie een drukke en succesvolle onderneemster totdat gezondheidsproblemen daar verandering in brachten. Deze vormden een belemmering om haar bedrijf voort te zetten.

Na een periode van vallen en opstaan voor wat betreft haar gezondheid en diverse banen kwam Valerie in aanraking met de Banenafspraak. Besloten werd een indicatie hiervoor aan te vragen bij het UWV.

Met een indicatie Banenafspraak en met ondersteuning vanuit Werkbedrijf Lelystad werd een passende baan gezocht én gevonden bij Lelystad Airport. Beide partijen hadden de afspraak dat bij de ontwikkeling van de Flevolandse luchthaven waar mogelijk kansen worden geboden aan lokale arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kans deed zich nu voor.

Hiervan maakte Valerie dankbaar gebruik. Voor haar dé kans om haar kwaliteiten en ervaring in te zetten. Dit doet ze met veel enthousiasme en tot volle tevredenheid van haar werkgever. Valerie voelt zich dan ook thuis bij Lelystad Airport. “Dat komt door de collega’s. Iedereen staat voor me klaar en houdt rekening met mij vanwege mijn gezondheid.”   

“Lelystad Airport wil in en met Lelystad samenwerken en daarbij iedereen een kans geven”, aldus Nelleke van Bezooijen, directiesecretaris en duurzaamheid coördinator van Lelystad Airport. “Valerie is daarvan een goed voorbeeld. Zij is gastvrouw en heeft facilitaire en administratieve taken. Zo bieden we Valerie een kans en anderzijds ontlasten we andere medewerkers van bepaalde taken.” Die ondersteuning is merkbaar op de werkvloer en zorgt voor een goede sfeer. Dit wordt onderstreept door Sabrina Vorstenbosch, HR functionaris en begeleidster van Valerie. 

De Banenafspraak is er voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor meer informatie over de Banenafspraak kun je contact opnemen met Werkbedrijf Lelystad (0320295400) of www.werkbedrijflelystad.nl raadplegen.