Diverse Vooraankondigingen gemeente Lelystad

08/03/2019

Per 31 december 2019 expireren de lopende overeenkomsten inzake Dagbesteding (inclusief vervoer), Ondersteuning Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning en daarom moeten er nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. 

Dagbesteding (inclusief vervoer)
Uitgangspunt is dat per aandachtsgroep een overeenkomst met één hoofdaannemer wordt afgesloten. De verschillende aandachtsgebieden zijn:

  • Dagbesteding voor ouderen;
  • Dagbesteding voor mensen met ggzproblematiek;
  • Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • Dagbesteding voor mensen met lichamelijke en nietaangeboren hersenletstel.

Ondersteuning Thuis
De gemeente Lelystad is opgedeeld in 4 stadsdelen. Uitgangspunt is dat er een overeenkomst wordt aangegaan met 2 hoofdaannemers; één voor de noordelijke stadsdelen en één voor de zuidelijke stadsdelen.

Huishoudelijke Ondersteuning
Gemeente Lelystad werkt met 4 Sociaal Wijkteams. Deze zijn per stadsdeel actief en zij bepalen welke cliënt in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning. Er is (wederom) gekozen om te contracteren volgens het ‘Zeeuws Model’ of ‘Open House’. Dit  betekent dat Gemeente Lelystad zelf de prijs van de Huishoudelijke Ondersteuning vaststelt en dat die aanbieders die voor deze prijs kunnen leveren en aan de gestelde criteria voldoen een contract kunnen krijgen.

TenderNed
De aanbestedingen zijn op TenderNed (www.tendernet.nl) gepubliceerd met een eigen kenmerk - zie hieronder. Voor nadere informatie over deze Vooraankondigingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de inkoopcoach van gemeente Lelystad, de heer Peter Bakker (14-0320).

  • TenderNed kenmerk 'Dagbesteding': 216394
  • TenderNed kenmerk 'Ondersteuning Thuis': 216417
  • TenderNed kenmerk 'Huishoudelijke Ondersteuning': 216453

Zoals aangegeven betreffen deze publicaties een Vooraankondiging. Er zijn derhalve nog geen stukken beschikbaar. Na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken (waaronder de Biedingsleidraad) beschikbaar worden gesteld. Op basis van de belangstelling voor de Vooraankondiging worden geïnteresseerden over het verdere verloop geïnformeerd.

Informatiebijeenkomst gemeente Lelystad
Voor alle drie de aanbestedingsprocedures zal er, bij genoeg belangstelling vanuit de markt, een informatiebijeenkomst worden verzorgd door gemeente Lelystad. De start en planning van het aanbestedingstraject worden neergelegd in de Biedingsleidraad.