Dirk Jan Verdoorn over de arbeidsmarkt en Lelystad Airport

04/04/2019

Onder de speerpunten die in het jaarplan 2018-2019 van Bedrijfskring Lelystad centraal staan (Belangenbehartiging, Kennis en Netwerk), vallen verschillende onderwerpen. Denk aan de arbeidsmarkt en aan Lelystad Airport, die onder eerstgenoemde speerpunt vallen. Voorzitter Dirk Jan Verdoorn geeft een toelichting!

Arbeidsmarkt
Lelystadse ondernemers hebben moeite met het invullen van vacatures, waardoor de groei van deze bedrijven wordt tegengehouden. Maar hoe is dat eigenlijk mogelijk, terwijl er in Lelystad relatief veel werkzoekenden en forenzen zijn? “Soms ligt het aan de werkgevers zelf”, licht Dirk Jan toe. “Ze stellen te hoge eisen of zijn onvoldoende zichtbaar. Niet iedere vacature wordt bij het UWV geplaatst. Vooral dat laatste is belangrijk, want er zijn nog altijd Lelystedelingen die denken dat ze makkelijker buiten de stad werk kunnen vinden, wat vroeger zo was. Maar de tijden zijn veranderd.”

Als BKL willen we graag initiatieven met onze leden ondernemen om bedrijven als bijzondere, goede en plezierige werkgevers zichtbaar te laten zijn”

“Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de werkzoekende, die wellicht niet grondig genoeg zoekt en te snel buiten de stad kijkt. Om de arbeidsmarkt binnen Lelystad te verstevigen, moeten beide kanten aan het werk. Als Bedrijfskring Lelystad zijn we de verbindende factor zodat de werkgevers zich profileren in netwerken en activiteiten. We nodigen ondernemers uit om zich als goede werkgever te presenteren en we dragen bij aan de aansluiting bij het onderwijs, bijvoorbeeld via de bedrijvenmarkt op het MBO College. Opvallend is dat leerlingen die voor het eerst stage moeten lopen, vaak meteen naar grote, bekende organisaties kijken, terwijl juist ook de kleinere MKB bedrijven heel veel gevarieerde functies te bieden hebben waar veel te leren valt. Dat, en meer, brengen we via onze initiatieven aan de leerlingen over.”

Lelystad Airport
Beginnen we over het vliegveld, dan is Dirk Jan duidelijk: Lelystad Airport is belangrijk voor de Lelystadse economie en kan technisch in het voorjaar van 2020 open. “Het vliegveld is enorm aantrekkelijk voor alle bestaande bedrijven in de stad én nieuwe. Het biedt volop kansen. Een stad met een vliegveld is een aantrekkelijke stad. Lelystad Airport is voor bedrijven een continue, blijvende trekker, dat is anders dan de vele – eveneens mooie! – losstaande evenementen die we organiseren (HISWA ed.).”

Met Lelystad Airport gebeurt er écht wat in de stad

De stichting ‘Lelystad Airport moet door’ is door leden van Bedrijfskring Lelystad in het leven geroepen. Via deze stichting krijgen zij – en met hen ook alle andere voorstanders voor vakantievluchten vanaf Lelystad – een stem. “Ik kan niet te ver in de toekomst kijken, maar we hebben het doel om de stichting dit jaar op te heffen, omdat we het geluid van de voorstanders simpelweg niet meer hóeven laten horen”, vertelt Dirk Jan. “Het vliegveld is er klaar voor en Lelystad ook.”