Uitnodiging stakeholders bijeenkomst

01/05/2019

“We willen gezamenlijk werken aan een visie op gezondheid, preventie en zorg in Lelystad.” Die uitspraak werd gedaan op 12 maart 2019 tijdens de tweede klankbordgroep van (zorg)partners. Die klankbordgroep van verschillende Lelystadse (zorg)partners werd gevormd na het faillissement van het ziekenhuis. Ook de partners die zich ‘van nature’ richten op preventie en gezonde leefstijl deden al eens een dergelijke uitspraak. 

Waarom nu?
In Lelystad hebben we een aanzienlijke opgave als het gaat om gezondheid. De behoefte aan samenhang tussen verschillende programma’s en activiteiten is groot. Gezien die behoeften bij partners, de veranderingen in ons zorglandschap en de Flevolandse visie op zorg die nu in ontwikkeling is, is gemeente Lelystad gestart met een traject om te komen tot een toekomstbestendige visie op gezondheid, preventie en zorg in Lelystad (in 2030). Die visie vormt een belangrijke basis voor de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid (looptijd 2020-2024).

Hoe?
De gemeente heeft een aantal partners die zich bezig houden met zorg, welzijn en gezonde leefstijl in Lelystad gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep. De opbrengsten van die werkgroep én van een gesprek met inwoners en de raad, wil de gemeente graag delen.

Ze organiseren daartoe twee momenten met een brede groep van partners met kennis, expertise en ervaring op het gebied van gezondheid, preventie, welzijn en zorg. Het doel van deze bijeenkomsten is om de opbrengsten bij de aanwezigen te toetsen en waar mogelijk te verrijken.

  • 16 mei 2019: 18.30 - 19.00 uur in het stadhuis
  • 13 juni 2019: 17.30 - 19.30 uur in het stadhuis

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretariaatvanwageningen@Lelystad.nl