Lelytalent ontvangt het allereerste SBB Boris praktijkcertificaat

20/05/2019

Jesse Clijnk is de allereerste student die na deelname aan het programma Lelytalent een SBB Boris praktijkcertificaat heeft ontvangen. Op 16 mei jl. ontving hij vol trots de praktijkverklaring uit handen van John Bakker, leermeester en eigenaar van restaurant ‘Bij John’ en zijn coach Gaatze Boersma, talentcoach bij het MBO Lelytalent in Lelystad.

Leren in de praktijk
Jesse is een mooi voorbeeld van hoe een meer praktijk gerichte opleidingsroute jongeren de kans biedt om succesvol uit te stromen naar arbeid. In 2017 is Jesse gestart met de opleiding MBO Entree bij MBO College Lelystad. Door verschillende omstandigheden lukte het Jesse (nog) niet om een MBO startkwalificatie te behalen. Naast zijn opleiding had Jesse een bijbaantje in restaurant ‘Bij John’. Hier begon hij in de spoelkeuken. Al snel bleek Jesse meer in zijn mars te hebben en ontwikkelde hij vaardigheden zoals het voorbereiden van maaltijden waardoor hij functioneerde als assistent kok. Door de begeleiding door John Bakker als leermeester in de praktijk en Gaatze Boersma als talentcoach vanuit het MBO College Lelystad is het Jesse gelukt om zijn praktijkverklaring op MBO niveau 1 te behalen. Jesse stroomt na de zomer door naar MBO niveau 2!

Lelytalent
Lelytalent is een initiatief is van MBO College Lelystad in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier Onderwijsgroep, het Werkbedrijf Lelystad en het Lelystadse bedrijfsleven. Zij zijn samen gebundeld in het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt en heeft veel aandacht voor de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt. Het project Lelytalent is opgezet om vanuit onderwijs, bedrijven en overheden bij te dragen aan het toeleiden van jongeren naar een diploma Entree, startkwalificatie en/of werk. Dit doet het project Lelytalent door in te zetten op structurele vernieuwing van het onderwijs voor deze doelgroep. In dit project wordt een leerroute ontwikkeld, waarbij de jongeren zeer intensief worden begeleid. Hierbij is de praktijk leidend waardoor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt wordt verbeterd. Het project richt zich op studenten van MBO niveau 2 en entree opleidingen.

SBB Boris vergroot kansen op arbeidsmarkt
In samenwerking met SBB Boris (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt het MBO College Lelystad studenten de mogelijkheid om SBB Boris praktijkcertificaten te behalen. Door het ondertekenen van deze praktijkverklaring geeft de werkgever van het leerbedrijf aan dat de student de werkprocessen voldoende beheerst. Het certificaat wordt door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid en vergroot daarmee de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.