Uitkomsten rondetafel Lelystad Akkoord over de Banenafspraak

01/07/2019

Op maandag 24 juni 2019 was er een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen overheid en werkgevers en draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het panel zaten voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof, wethouder John van den Heuvel, Joris Coppes (Hakbijl Glass), Stefan de Munck, (VNO-NCW Flevoland, directeur infra regio noordwest Heijmans), Sandra van der Plas (Provincie Flevoland) en Onno Vermooten (Werkbedrijf Lelystad).

Heeft de Participatiewet wel zin, is het ontslagrecht niet te belemmerend, is het niet gemakkelijker niet-Nederlandse werknemers aan te trekken, waarom verloopt de arbeidsbemiddeling zo moeizaam, waarom werken zo veel instanties langs elkaar heen? Dit zijn enkele kwesties die aan de orde kwamen. Ze leverden een levendige gedachtewisseling tussen panel en zaal op.

Wethouder Van den Heuvel vindt dat ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt, de participatiewet zeker nut heeft. Hij benadrukt dat het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk is en dat vraagt aandacht en begeleiding. 
De rode draad die uit de discussie naar voren kwam is dat er nog een groot onbenut arbeidspotentieel is dat bemiddelaars moeten zien te bereiken en dat gelijktijdig werkgevers in Lelystad meer moeten uitgaan van de benodigde skills van hun medewerkers dan van een profiel dat vraagt om het schaap met 5 poten.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Lelystad Akkoord en door VNO-NCW/MKB Flevoland. Het vond plaats in de presentatieruimte van Vlint en stond onder leiding van Irene Medema en Andries Greiner. Het Lelystad Akkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Op de foto van links naar rechts: Onno Vermooten, John van den Heuvel, Joris Coppes, Sandra van der Plas, Irene Medema, Stefan de Munck, Jacco Vonhof, Andries Greiner.