De eerste Lelytalenten halen hun diploma!

15/07/2019

Trotse ouders, docenten en coaches, maar ook praktijkbegeleiders waren getuige van de diploma-uitreiking aan de eerste Lelytalenten. Het was een feestelijke avond met afstudeerhoedjes, muziek, ballonnen, blije gezichten en opluchting.

Ups en downs
Voor veel studenten die meedoen aan het programma Lelytalent, is leren vanuit de schoolbanken en boeken lastig. Sommige leerlingen hebben thuis heel wat uitdagingen waardoor de energie en aandacht voor leren op de achtergrond belandt. Ook zijn er studenten die kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Lelytalent heeft aandacht voor deze uitdagingen. Er is extra begeleiding en er wordt zoveel mogelijk in de praktijk in een bedrijf of organisatie geleerd; leren in de praktijk vinden Lelytalenten leuk en prettig.

Leren in de praktijk en op bezoek gaan bij Lelystadse bedrijven is leuk 
– student Lelytalent

Erwin is een trotse docent van het MBO College. Hij heeft een aantal leerlingen het afgelopen jaar heel intensief begeleid: "Met ups en downs zijn we er als klas tegenaan gegaan.” Hij laat weten hoe belangrijk het is dat de praktijkbegeleider Mirjam van Welzijn Lelystad ook aanwezig is. Ze heeft vier leerlingen heel intensief en met veel plezier begeleid. "Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar”, zegt Mirjam stellig.

Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar 
– Mirjam, Stichting Welzijn Lelystad

Diploma gehaald!
Sommige studenten die een diploma ontvingen waren alleen, zonder ouders, broers of zussen. Gelukkig waren er ook veel met de hele familie gekomen, in feestelijke kleding. De leerlingen hebben een pittig jaar achter de rug waarin ze leerden om zelf verantwoordelijkheid te nemen en ontdekken welk beroep hen aanspreekt. Veel studenten zien in dat ze verder willen leren en specialiseren in een beroep; ze gaan verder op MBO niveau 2.

Ik pak mijn kans om te mogen leren 
- Jazeera (leerling)

Van Afghanistan naar Lelystad
Jazeera woont slechts 3 jaar in Nederland. Ze komt uit Afghanistan, daar mogen meisjes niet naar school. Ze is heel gemotiveerd begonnen aan Lelytalent en het resultaat is er ook naar. Zelfs met een hele hoge score op Nederlands! Voor haar is het echt een voorrecht om te  leren. Haar moeder, zus en broertjes zijn mee naar de feestelijke uitreiking. Vol trots poseert ze voor de camera met diploma en aan beide kanten haar, niet minder trotse, docenten.

Bevlogen en betrokken team
Projectleider Lelytalent Giny Smits is ook aanwezig op de diploma-uitreiking. Ze is zichtbaar trots: “Praktijkopleiders en teamleden van Entree hebben met grote bevlogenheid en betrokkenheid deze studenten begeleid en het resultaat mag er zijn!” 

De komende weken geniet het Lelytalent-team na van dit hoogtepunt waar iedereen naar toe heeft geleefd. Tegelijkertijd zit het team vol in de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. “We hebben er weer zin in en nemen de ervaringen van dit jaar mee naar het komende jaar", laten de docenten weten. 

Lelytalent
Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en volop in ontwikkeling. Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen.

Ook het Lelystad Akkoord speelt een belangrijke rol in het verbinden van bedrijven en onderwijs. Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad, teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad, als partners samen aan onderwijsontwikkeling waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op het gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.