BKL zet zich in voor meer AED’s in Lelystad

17/07/2019

Lelystadse raadsleden Jarno Volmer (ChristenUnie), Michael Wijngaard (Leefbaar Lelystad) en Bart Schopman (lijst Schopman) hebben het BKL bestuur verzocht een initiatief met betrekking tot de beschikbaarheid van AED’s in Lelystad te ondersteunen. Het voorstel heeft als doel om over circa vijf jaar voldoende AED’s in de stad te hebben hangen.

Tijdens een gesprek met de raadsleden hebben BKL directeur Sandra Kamp en BKL bestuurslid Marnix Binnema hun support uitgesproken en op 9 juli is het raadsvoorstel officieel aangenomen door de gemeenteraad; er wordt 155.000 euro geïnvesteerd in de aanschaf van AED apparatuur.

Inzet van ondernemers
In eerste instantie wordt via een projectgroep in kaart gebracht waar de AED’s exact nodig zijn, inclusief bedrijventerreinen. Als BKL lid kun je op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door:

  • Aan te geven dat je reeds een AED in je bezit hebt en bereid bent deze te verplaatsen naar de buitengevel van jouw bedrijfspand (in een vandalismebestendige kast, gefinancierd vanuit de gemeente). BKL leden die hier interesse in hebben, kunnen dit doorgeven via dit formulier.
  • Reeds aan de buitengevel van het bedrijfspand gevestigde AED’s aan te melden op https://hartslagnu.nl/aed/aanmelden-aed/ zodat duidelijk wordt waar in Lelystad apparatuur beschikbaar is en op welke tijdstippen.
  • BHV-ers van het bedrijf via https://mijnhartslagnu.nl/#/page/register te registreren als hulpverlener zodat helder wordt hoeveel mensen in Lelystad in staat zijn een AED te bedienen.

Kosten
Registratie van AED apparatuur is gratis en als de AED gebruikt wordt tijdens daadwerkelijke inzet, kun je de kosten declareren bij GGD Flevoland. Lees alle voorwaarden op de website van GGD Flevoland.

Voor de vandalismebestendige buitenkast is stroomvoorziening nodig, deze kosten worden geschat op 30 euro per jaar. Eenmalige aansluitkosten worden gefinancierd door de gemeente, maar mogen ook door de ondernemer zelf gesponsord worden.

Wenselijk is dat uiteindelijk om de 600 meter een AED beschikbaar is. Bedrijfskring Lelystad zet zich in voor een veilige stad en is daarom betrokken bij het initiatief vanuit de raadsleden.


Beeld van huidige situaties beschikbare AED’s Lelystad (groen = 24/7 beschikbaar / oranje = beperkt beschikbaar)