Vooraankondiging MFS

19/07/2019

In gemeente Lelystad zijn veel scholen voor het primair onderwijs een jaar of 40 oud. Bovendien verandert de samenstelling van de bevolking, waardoor er een verschuiving optreedt in het aantal leerlingen per stadsdeel. Daarom heeft de gemeente Lelystad samen met de schoolbesturen een plan opgesteld voor de vervanging van een aantal scholen door nieuwbouw.

Project 1: vervanging kinderopvang en twee scholen
Het eerste project (perceel 1) is de vervanging van een kinderopvang en twee scholen (nu in drie gebouwen) door een multifunctioneel gebouw met één Integraal Kindcentrum, een kantoor voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam, een kerk en ruimtes voor Welzijn. Tenslotte zal ook een gymzaal deel uit maken van het gebouw. Het gebouw zal moeten voldoen aan een veelheid van eisen, zoals:

  • duurzaam gebouwd;
  • minimaal energieneutraal;
  • gasloos;
  • cradleto-cradle en circulair waar mogelijk;
  • onderhoudsarm en vriendelijk voor de exploitatie;
  • ambitieniveau: Frisse scholen klasse B.

Tenslotte zal het een aansprekend bouwwerk moeten worden op een centrale plek in de wijk met de kernbegrippen Groen en Onderscheidend. De omvang van perceel 1 zal ongeveer 4.000m² bedragen over twee tot drie verdiepingen.

Project 2: vervanging gebouw
Het tweede project (perceel 2) zal bestaan uit een gebouw ter vervanging van twee schoolgebouwen en omvat een school voor het primair onderwijs, een kinderopvang (samen een IKC) en een grote speelzaal. De uitdaging bij dit gebouw zal de locatie zijn, maar voor het overige worden dezelfde eisen gesteld als bij perceel 1.

De omvang van perceel 2 zal ongeveer 2.000m² bedragen.

Aanbesteding
Het doel van de aanbesteding is het selecteren van een partij, dan wel een ontwerpteam, waarmee gemeente Lelystad samen de uitvoering van de opdracht kan realiseren. De aanbesteding is voor twee percelen, zijnde twee afzonderlijke scholen met aangrenzende functies.

Perceel 1 zal als eerste in behandeling worden genomen, daarna perceel 2.

Vooraankondiging
Zoals aangegeven betreft deze publicatie een Vooraankondiging. Er zijn nog geen stukken beschikbaar. Eerst na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken beschikbaar worden gesteld. Op basis van uw belangstelling voor de Vooraankondiging worden geïnteresseerden over het verdere verloop geïnformeerd.

De Vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 232474. Mocht je onbekend zijn met TenderNed dan kun je contact opnemen via inkoop@lelystad.nl.