Aankondiging Huishoudelijke Ondersteuning

23/07/2019

Gemeente Lelystad wil een overeenkomsten afsluiten met verschillende aanbieders voor de levering van Huishoudelijke Ondersteuning zoals de in het Programma van Eisen beschreven.

Resultaatfinanciering
Er zal worden gewerkt met een resultaatsfinanciering. Dit betekent dat aanbieders een bedrag per cliënt krijgen voor het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’. Elke aanbieder krijgt per cliënt een vast bedrag; € 225,00 per vier weken. Dit bedrag is niet cliëntgebonden maar moet wel worden ingezet om het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ te bewerkstelligen. Omdat dit bedrag een gemiddelde is, kan het dus voorkomen dat voor de ene cliënt meer geld/tijd moet worden ingezet om dit resultaat te bereiken dan voor andere cliënten, maar in alle gevallen met als resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’.

De opdracht
Per 31 december 2019 expireren de lopende overeenkomsten inzake Huishoudelijke Ondersteuning en er zullen derhalve nieuwe overeenkomsten afgesloten moeten worden.

Gemeente Lelystad werkt met vier Sociaal Wijkteams. Deze zijn per stadsdeel actief en zij bepalen welke cliënt in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning. Er is gekozen om te contracteren volgens het ‘Zeeuws Model’. Gemeente Lelystad stelt zelf de prijs van de Huishoudelijke Ondersteuning vast. Met alle aanbieders die voor deze prijs de huishoudelijke ondersteuning kunnen leveren en voldoen aan de geschiktheidseisen wordt een Overeenkomst afgesloten.

Looptijd overeenkomst
Gemeente Lelystad wil een partnership aangaan en wenst een Overeenkomst voor 5 jaren waarbij functionaliteit en marktconformiteit gewaarborgd zijn. Het toetsen van de marktconformiteit gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt samen met de Opdrachtnemen bepaald:

Met een looptijd van 5 jaren:

  • worden de maatschappelijke kosten gedurende de looptijd verlaagd;
  • wordt de leverancier een redelijke terugverdienperiode  geboden;
  • bevordert de continuïteit van de hulpverlening;
  • draagt bij aan een constructieve samenwerking met zowel Gemeente Lelystad als met het lokale netwerk.

De Aankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 216453. Mocht je onbekend zijn met TenderNed dan kun je schriftelijk contact opnemen via inkoop@lelystad.nl.