Zet je in voor Floriade 2022

29/07/2019

De Floriade wordt meer en meer zichtbaar. Vanaf het voorjaar van 2022 vindt in Almere de 7e wereldbouwtentoonstelling ‘Floriade Expo 2022’ plaats. Zowel in de ontwikkeling als straks in de exploitatie is veel werk te doen. Daarom zoekt de organisatie naar partners in de provincie. Ook Lelystadse ondernemers die hier iets in willen betekenen, kunnen hun steentje bijdragen.

Growing Green Cities
Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt de Floriade Expo 2022 zich gedurende 6 maanden op de Groene Stad van de Toekomst. In 2050 zal bijna 70% van alle inwoners op aarde namelijk in steden leven. Reden genoeg om te streven naar creatieve, groene en duurzame oplossingen om deze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden. Wat die oplossingen kunnen zijn, wordt getoond tijdens de Expo in 2022.

Het Floriade-terrein zal een levend laboratorium laten zien, met inspirerende tentoonstellingen van landen, steden en innovatieve bedrijven. Maar ook attracties, kunst, cultuur en een unieke verzameling van bomen, struiken en bloemen vind je hier vanaf 2022 terug.

Word leverancier
De organisator van de wereldtuinbouwtentoonstelling Expo is volop bezig met de voorbereidingen. In de aanloop en tijdens het event hebben zij allerlei producten en diensten nodig. Denk bijvoorbeeld aan toeristische arrangementen. BKL leden die hun steentje bij willen dragen, kunnen leverancier worden door zich in te schrijven via de inkoopportal van Floriade.

Work in progress: Floriade bijeenkomst
Bedrijfskring Lelystad en gemeente Gemeente Lelystad hebben het voornemen om in het najaar van 2019 een Floriade bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers hun vragen stellen en wordt meer uitleg gegeven over de mogelijkheden om als ondernemer betrokken te zijn bij de Floriade Expo 2022. Deze bijeenkomst zal worden aangevuld met een rondleiding op het terrein van Floriade.