Groot onderhoud Larserweg gereed

29/08/2019

Het groot onderhoud aan de N302 Larserweg afgelopen is zo goed als afgerond. De komende weken vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats. Deze hebben geen afsluitingen meer tot gevolg.

Veilig
De komende jaren kunnen we weer vlot en veilig van de Larserweg gebruikmaken. De afgelopen weken is meer dan 15 kilometer asfalt vervangen, zijn nieuwe lussen in de weg voor de verkeerslichten aangebracht en ook staat er nieuwe belijning op de weg.

Eendenweg
In de week van 9 tot en met 14 september wordt tot slot de Eendenweg (tussen het Larserpad en de Larserweg) nog opgeknapt. Deze werkzaamheden vinden plaats in de avond- en nachtelijke uren om de overlast te minimaliseren. Verkeer van en naar de Eendenweg rijdt om; doorgaand verkeer op de Larserweg ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.