Gemeente Lelystad onderzoekt overeenkomst catering

20/09/2019

In tegenstelling tot traditionele overeenkomsten omtrent catering, wil Gemeente Lelystad nagaan of een dergelijke overeenkomst als concessie op de markt gezet kan worden. Het globale idee is dat de cateraar zelf verantwoordelijkheid draagt voor een goede exploitatie van het bedrijfsrestaurant.

De overeenkomst inzake catering binnen Gemeente Lelystad expireert per eind mei 2020. Onder catering wordt onder andere verstaan:

  • verzorgen lunches voor personeel in het bedrijfsrestaurant;
  • verzorgen vergaderlunches op verzoek;
  • verzorgen overwerkmaaltijden;
  • verzorgen koffie tijdens vergaderingen;
  • catering bij evenementen in stadhuis.

Een keuken met apparatuur is aanwezig alsmede bestek, servies en zitmogelijkheden voor de gasten van het restaurant. Het is aan de cateraar om, zo mogelijk in overleg met Gemeente Lelystad maar wel binnen de gestelde mogelijkheden, een dusdanig invulling aan de opdracht te geven dat er voor hem een aantrekkelijk verdienmodel ontstaat.

Omdat Gemeente Lelystad hecht aan het betrekken van lokale ondernemers bij haar opdrachten worden belangstellenden gevraagd contact op te nemen met ondergetekende. Na een intakegesprek zal dan worden bekeken of en in welke mate er samen invulling aan het vervolg van de procedure kan worden gegeven.

Reageren kan tot en met vrijdag 1 oktober. Telefoon: 14-0320. E-mail: inkoop@lelystad.nl. Contactpersoon is Peter Bakker.