Lelystad Airport Businesspark sponsort de Lelystadse Uitdaging

12/11/2019

Lelystad Airport Businesspark (LAB) is officieel sponsor van de Lelystadse Uitdaging; een organisatie die het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt. Doel hiervan is de leefkwaliteit van bewoners van Lelystad te verbeteren. “Iets mogelijk maken, wat de stad en haar inwoners versterkt, is iets waar wij graag een steentje aan bijdragen”, aldus Rob Verhoeff, directeur OMALA (gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark). Op maandag 11 november ondertekenden Rob Verhoeff (directeur Omala N.V.) en Aswin Frenay (vestigingsdirecteur MTH accountants en adviseurs Lelystad en tevens bestuurslid van de Lelystadse Uitdaging) de sponsorovereenkomst. 

Wij willen de nieuwe bedrijven die zich binnen LAB vestigen graag verbinden met Lelystad, zodat we met elkaar de lokale samenleving verder kunnen versterken - Rob Verhoeff

Bedrijfsleven maakt meer mogelijk
De Lelystadse Uitdaging is de ‘sociale verbinder’ tussen mensen, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven van Lelystad. “Vanuit onze rol trekken wij nieuwe bedrijven aan voor Lelystad. Dit zijn veelal bedrijven van buiten de regio. Naast het primair bieden van werkgelegenheid voor Lelystedelingen heeft het een meerwaarde voor de stad als we deze nieuwe bedrijven ook verder in sociaal opzicht kunnen verbinden aan Lelystad”, aldus Rob Verhoeff.

De Lelystadse Uitdaging realiseert veel uiteenlopende ideeën van stichtingen, (buurt)verenigingen en burgerinitiatieven die door bijvoorbeeld geld, tijd of gebrek aan apparatuur/kennis niet op eigen houtje kunnen worden uitgevoerd. Door de aanvragen van dit soort maatschappelijke organisaties te verbinden aan het lokale bedrijfsleven, wordt meer mogelijk. “De Lelystadse Uitdaging legt nieuwe verbindingen tussen het bedrijfsleven en de samenleving en creëert hierin echt een win-win situatie”, licht Rob Verhoeff toe. “Door onze directe betrokkenheid bij de Uitdaging zijn wij beter in staat om de verbinding te maken tussen de nieuwe bedrijven die zich vestigen op LAB en de Lelystadse samenleving.’’

We zijn ontzettend blij met de samenwerking met LAB, hierdoor wordt ons netwerk uitgebreid en kunnen we nog meer bedrijven uitdagen om van betekenis te zijn voor onze stad - Aswin Frenay

Als in Lelystad gevestigd bedrijf ook van betekenis zijn voor de lokale samenleving? Meer informatie over het sponsoren van De Lelystadse Uitdaging is te vinden op: https://lelystadseuitdaging.nl/partners/sponsor/