Uitnodiging inloop werkzaamheden Dronterweg

19/11/2019

In het najaar van 2020 legt Provincie Flevoland een rotonde aan op de Dronterweg. De aanleg is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen op de Dronterweg. Op dinsdag 3 december organiseert de provincie een inloop over de werkzaamheden.

Werkzaamheden
Een deel van de N309 Dronterweg, die loopt van Lelystad naar Dronten, is toe aan asfaltonderhoud. Gelijk met dit onderhoud worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd:

  • Op de kruising met de Swifterringweg worden de verkeerslichten verwijderd en vervangen door een rotonde;
  • Er komen veilige (brom)fietsoversteken, twee stuks rondom de nieuwe rotonde en bij de kruising met de Larserringweg komt een geheel nieuwe oversteek;
  • De Dronterweg wordt voorzien van ribbelstroken en glasbollen naast de rijstrook voor een verhoogde veiligheid;
  • De oude verbindingsweg van de Larserringweg met de Dronterweg wordt verwijderd.

Planning & traject
De werkzaamheden staan gepland voor het najaar van 2020 en duren circa zes tot acht weken. Tijdens het werk is de Dronterweg afgesloten voor het verkeer tussen de Larserringweg en de Swifterringweg. Verkeer tussen Lelystad en Dronten wordt omgeleid. De exacte planning en eventuele fasering worden volgend jaar bekend. Ook eventuele consequenties voor (brom)fietsers en het openbaar vervoer (bus 163) zijn dan bekend. 

Inloop
Op dinsdag 3 december 2019 organiseert Provincie Flevoland een inloopavond over deze werkzaamheden. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden worden uitgenodigd om ideeën en aandachtspunten aan te dragen. Er is geen vast programma. De inloop vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur in het Mechanisch Erfgoed Centrum, Dronterweg 29 te Dronten. Meer informatie is na te lezen op www.flevowegen.nl.