Tweede editie Lab4Sustainability: hoe bouw je een warmtemolen?

12/12/2019

Tijdens de tweede editie van Lab4Sustainability op woensdag 18 december zullen leerlingen van het Technasium, studenten Bouw van MBO College Lelystad en studenten AD Duurzame Bedrijfskunde van Aeres Hogeschool Almere samen werken aan duurzame techniek en ondernemen. Hun opdracht is om te onderzoeken hoe ze een warmtemolen kunnen bouwen, welk materiaal zij daar het best voor kunnen gebruiken en wat het verdienmodel kan zijn. Anne Maat (Provincie Flevoland), Leen Schaap (Schaap Ship CARE) en Rutger Boudewijn (Enercon) zijn als coach aanwezig en helpen bij de opdracht.

Het programma bestaat uit twee rondes: een vragenronde en een antwoordronde. Tijdens de vragenronde kunnen de leerlingen en studenten in groepjes vragen aan elkaar stellen over de lesstof en over ervaringen die zij opgedaan hebben in het kader van technisch verduurzamen. Elk groepje bestaat uit een mix van leerlingen en studenten van de verschillende scholen. In de antwoordronde worden alle vragen uitgebreid in de complete groep beantwoord. De groepjes pitchen hun beste antwoorden, oftewel: de nieuwe kennis die ze deze dag hebben opgedaan. Gedurende het hele programma verwerkt een professionele digitale tekenaar alle gedeelde kennis in een soort woordweb.

Circulariteit in het onderwijs
MBO College Lelystad kan, dankzij de toekenning van de RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo), de komende vijf jaar aan de slag met de implementatie van de Circulaire Regionale Economie (CRE) in het onderwijs. Samen met Aeres Hogeschool Almere, Windesheim Flevoland, het bedrijfsleven en lokale overheden ontwikkelt MBO College Lelystad in de komende 5 jaar een leerlijn Circulaire Economie voor de hele regio Flevoland. Doel van deze leerlijn is dat circulariteit binnen alle leerjaren van het mbo-onderwijs een prominente rol krijgt, net zoals dat bij veel hogescholen al het geval is. In samenwerking met de partners uit de regio gaat de student zien hoe circulair zijn/haar stagebedrijf is.

Over Lab4Sustainability
Vier keer per jaar organiseert het Practoraat Circulaire Regionale Economie samen met het lectoraat van Hogeschool Aeres zogeheten Lab4Sustainability-events. Tijdens deze werkevents onderzoeken studenten van het mbo samen met de bedrijfstak innovaties op het gebied van circulariteit binnen hun specifieke branche en formuleren zij onderzoeksvragen.