Uitnodiging Werkatelier Lokaal Sport en Vitaliteitsakkoord

17/12/2019

Gemeente Lelystad nodigt de BKL leden van harte uit om samen met andere betrokken partijen invulling te geven aan het Sport- en Vitaliteitsakkoord. Op woensdagavond 8 januari 2020 organiseren zij een startbijeenkomst bij Sportbedrijf Lelystad.

Nationaal Sportakkoord
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sportkoepels, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het Nationaal Sportakkoord is om zoveel mogelijk Nederlanders met plezier te laten sporten en bewegen.

Sport en bewegen inzetten voor een vitale stad
Sport en bewegen bieden kansen en mogelijkheden om de vitaliteit van inwoners te bevorderen, vandaar de keuze voor de term ‘Sport- en Vitaliteitsakkoord’. Sport en bewegen dragen prima bij in de aanpak van een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken, vraagstukken waar ook Lelystad mee worstelt. Sport levert veel op en niet alleen ‘drie punten in het weekend’. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen, haalt mensen uit hun isolement. Het Sport- en Vitaliteitsakkoord Lelystad wil alle sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven die deze ambitie onderschrijven, verenigen.

Een lokaal sportakkoord met de sportformateur
Sandra Meeuwsen is per 1 november 2019 aangesteld als Sportformateur voor Lelystad. Haar opdracht is in de komende maanden samen met de verschillende organisaties een Lokaal Sportakkoord op te stellen en wel een Sport- en Vitaliteitsakkoord. Tevens zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Haar onafhankelijkheid is gewaarborgd vanuit haar brede, landelijke ervaring met beleids-en participatietrajecten in het domein van sport, bewegen en gezondheid.

Praat mee over het Lelystadse Sport- en Vitaliteitsakkoord
Tijdens deze startbijeenkomst zul je geïnformeerd worden over het Nationaal Sportakkoord, gevolgd door een inventarisatie van de specifieke kansen en uitdagingen in Lelystad. Met elkaar wordt de gewenste inhoud van het Sport- en Vitaliteitsakkoord dat Lelystad verder helpt verkend. Bij welke inwonersgroepen is via sport en bewegen de meeste ‘gezondheidswinst’ te boeken? En hoe kunnen alle sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven die deze ambitie onderschrijven hier een bijdrage aan leveren?

Aanmelden
Aanmelden kan bij Sportformateur Sandra Meeuwsen via lokaalsportakkoord@lelystad.nl

Datum: 8 januari 2020
Tijd: van 19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Sportbedrijf Lelystad (Badweg 21, Lelystad)