Aanbesteding 'Verplaatsbare schoollokalen'

08/01/2020

Gemeente Lelystad zal in de komende 8 jaar een aantal scholen gaan renoveren of vervangen door nieuwbouw. Daarvoor kan het nodig zijn om tijdens het bouwproces op een locatie schoollokalen toe te voegen. Omdat dit proces over meerdere locaties en jaren zal worden uitgezet, wil Gemeente Lelystad de beschikking krijgen over schoollokalen die verplaatsbaar zijn, voldoen aan de normen voor het label Frisse scholen klasse B en aan het eind van de 8 jaar samengevoegd kunnen worden tot 1 school die voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit, ENG, Frisse scholen klasse B en die bij voorkeur circulair gebouwd en ontworpen zijn.

In het meerjarenprogramma voor het onderwijs komen een tiental locaties in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw voor de scholen waar het in 2020 over gaat, komt in de wijken Tjalk en Botter, op of nabij de locaties van de bestaande schoolgebouwen. Om aan de tijdelijke capaciteitsvraag te kunnen voldoen, worden er tijdelijk verplaatsbare lokalen bijgebouwd. De verplaatsbare lokalen zullen een functie hebben tot aan de oplevering van de nieuwbouw eind 2021 en dan verplaatst worden naar een nader te bepalen locatie.

De opdracht omvat de levering en plaatsing van verplaatsbare, tijdelijke schoollokalen en het na afloop van een overeengekomen periode weer elders plaatsen van de schoollokalen. Het uiteindelijke doel is het mogelijk maken van vervangende nieuwbouw. 

De opdracht start met de levering en plaatsing van schoollokalen op 2 locaties waarvan 1 met 4 lokalen en de andere met 2 lokalen. Beide locaties dienen te beschikken over een sanitaire unit, zullen in het najaar 2020 in gebruik moeten worden genomen en voor 2 jaar op de locaties staan. Daarna is verplaatsing naar andere locaties voorzien. Deze werkzaamheden dienen te gebeuren door en onder de garantie van de aannemer. 

Omdat Gemeente Lelystad ook graag ziet dat lokale partijen participeren in aanbestedingen en dus de mogelijkheid krijgen en hebben om een opdracht te verwerven, is deze publicatie opgesteld. 

Alle correspondentie over aanbestedingen wordt door Gemeente Lelystad gevoerd via TenderNed. Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed met TenderNed-kenmerk 250102. Voor algemene vragen of nadere informatie kun je altijd, uitsluitend per e-mal (inkoop@lelystad.nl), contact opnemen met de inkoopcoach van Gemeente Lelystad, Peter Bakker.