Lelystad Airport. HET GAAT ER IN DEN HAAG OM SPANNEN! URGENT

31/01/2020

Stichting Lelystad Airport moet door! is in 2017 opgericht om voorstanders van een snelle opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven een stem te geven. Want een stevig geluid tegenover alle negatieve beeldvorming was – en is – nodig. 
 
Vanaf eind 2017 hebben zij zich, vóór en achter de schermen, ingespannen om het positieve geluid daarover te laten horen en zien. Zij hebben onder meer 2x paginagroot in landelijke dagbladen van zich laten horen en diverse bijeenkomsten gehouden. Dat heeft geleid tot vele berichten in kranten en andere media. Dat er in Flevoland en omgeving groot belang aan de opening wordt gehecht werd daardoor zichtbaar. Voorstanders in de politiek hebben laten weten dat deze advertenties en bijeenkomsten een belangrijke steun in de rug waren bij debatten en besluitvorming.
 
Zeer recent is gebleken dat de komende week/weken cruciaal zijn voor Lelystad Airport, omdat er in Den Haag snel besluiten genomen moeten worden over de opening vóór de verkiezingscampagnes losbarsten. De stichting wil daarom op zeer korte termijn (waarschijnlijk maandag a.s.) een paginagrote advertentie met een open brief aan het kabinet plaatsen in een of meer landelijke dagbladen. De advertentie zal ondertekend worden door landelijke en lokale verenigingen van ondernemers, die vele duizenden ondernemingen vertegenwoordigen. Zij hebben daarvoor wel een fors bedrag nodig. Afhankelijk van het aantal advertenties tussen de € 15.000 en € 30.000. 
 
Stichting Lelystad Airport moet door! vraagt ons als ondernemer in de omgeving van Lelystad Airport, om daaraan een financiële bijdrage te leveren. Zij hopen dat je daartoe bereid bent. Voor sommigen zal het de tweede keer zijn, maar het is echt nodig! Dit kan het verschil maken.
 
Je kan je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0325 2682 31 t.n.v. Stichting Lelystad Airport moet door.  Dat kan ook met iDEAL via onze website: www.lelystadairportmoetdoor.nu
 
Als je andere ondernemers kent waarvan je denkt dat zij ook mee willen doen, stuur dit verzoek dan naar hen door (en vertel er gerust bij wat jij bijdraagt)! 
 
Als je vragen hebt of suggesties: bel Bart Jan Binnerts op 06-21808200 of mail Stichting Lelystad Airport moet door! via info@lelystadairportmoetdoor.nu