Lelystad doet minister woningbouwaanbod van 10.000 woningen

21/02/2020

Lelystad kan met 10.000 woningen een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave van het Rijk. Daarmee reageert het college van Lelystad op de brief van minister Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer over de aanpak van het woningtekort, oplopend tot 300.000 woningen. Met het versneld in eigendom nemen en bouwrijp maken van gronden in Lelystad Zuid, die aansluiten op de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Warande, kan Lelystad binnen enkele jaren voorzien in de woonbehoefte van vele Randstedelingen.

Warande is een van de gebieden die door de minister als potentiële versnellingslocatie is genoemd in haar brief. Het college nodigt de minister uit om daarover in overleg te gaan. Lelystad-Warande biedt uitstekende perspectieven voor de minister om snel resultaten te kunnen boeken. Zo zijn de gronden in eigendom bij het Rijk, dus snel en zonder extra investeringen beschikbaar. Er wordt met de aanleg van afslag 9 op rijksweg A6, de aanleg van de Anthony Fokkerweg (richting Lelystad Airport) en de Nieuwlanddreef (ontsluiting Lelystad Zuid en het Nationaal Park Nieuwland) al gewerkt aan een goede ontsluiting van dit zuidelijke stadsdeel. Warande kan eenvoudig met een extra station Lelystad Zuid op de bestaande Flevo- en Hanzespoorlijn (Amsterdam – Zwolle) worden ontsloten.

Het versneld  in aanbouw nemen van de gronden in Lelystad Zuid voor de bouw van Warande past bij de bijgestelde groeiambitie van Lelystad, zoals vastgelegd in het programma Lelystad Next Level. De stad bereidt zich voor op een groei naar 100.000 inwoners. De ligging van Warande, dichtbij Nationaal Park Nieuwland/Oostvaardersplassen, biedt kansen voor de realisering van een aantrekkelijke, duurzame en betaalbare woonwijk.

Metropoolregio
Lelystad maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen de MRA draagt Lelystad reeds bij aan de versnellingsopgave woningbouw. Zo is het stationsgebied/stadshart van Lelystad aangewezen als sleutelgebied. Voor dit gebied wordt momenteel een visie ontwikkeld waar wonen zeer nadrukkelijk in meegenomen is. 

Daarnaast bouwt de stad ook in het kustgebied, aan Marker- en IJsselmeer. Aansprekende projecten met ruimte voor aanvullende woningbouw zijn o.a. BataviaHaven, Suyderseeboulevard en Houtribhoogte. Daarnaast is stad bezig met een aantal transformatieprojecten (van kantoren naar woningen).