Nieuwe editie van Informatiekrant Wonen & Leven in Lelystad

06/03/2020

Woensdag 11 maart wordt huis-aan-huis in Lelystad de Informatiekrant Wonen & Leven bezorgd. De bezorging gebeurt tegelijkertijd met de verspreiding van de FlevoPost. Het is een uitgave van ETT Media met redactionele medewerking van gemeente Lelystad. De krant verschijnt nu voor het vierde achtereenvolgende jaar. 

In de Informatiekrant komen thema’s aan de orde als veiligheid (tips om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen), klimaatverandering (‘Operatie Steenbreek’: de voordelen van een groene tuin); de nieuwe afvalcampagne van HVC met als een van de thema’s het inzamelen en recyclen van textiel; de energietransitie en de uitdaging om vóór 2050 alle Lelystadse wijken over te doen schakelen op andere energiebronnen dan gas; de leefbaarheid van wijken en de mogelijkheid om via het loket Mensen Maken de Buurt initiatieven van, voor en door de buurt aan te dragen en te realiseren; levensloopbestendig wonen waaronder tips via de campagne ‘Lang Zult U Wonen’ om uw huis veiliger en comfortabeler te maken. Ook bevat de krant informatie over de jongste woningbouwontwikkelingen en laat het impressies zien van de plannen voor het Lelystadse stationsgebied.

Het voorwoord in de krant is van wethouder Wonen, Janneke Sparreboom.

Digitale versie
De Informatiekrant Wonen & Leven Lelystad is ook digitaal te lezen op de website www.themanieuws.nl waar alle themakranten van ETT Media worden gepubliceerd.

Verspreiding
De Informatiekrant wordt in de hele gemeente Lelystad inclusief nee/ja-stickers en adressen in het buitengebied verspreid. Brievenbussen met nee/nee-stickeradressen worden overgeslagen.

Extra exemplaren van de Informatiekrant zijn verkrijgbaar in het stadhuis van Lelystad bij het Informatieplein Wonen & Ondernemen.