Aanbesteding Belastingapplicatie, “Vooraankondiging van Opdracht”

12/03/2020

Gemeente Lelystad heeft een Vooraankondiging gepubliceerd inzake de Europese aanbesteding “Belastingapplicatie”. Deze Vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 257753. 

Deze Vooraankondiging heeft betrekking op een nog te starten aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de huidige belastingapplicatie voor een nieuwe applicatie (SaaS oplossing).

In 2019/2020 is er een start gemaakt om op een andere manier te kijken naar systemen en processen. Belastingen is één van de processen dat onderdeel uitmaakt van deze nieuwe zienswijze en daarvoor is Gemeente Lelystad op zoek naar de beste oplossing die hen hierbij kan ondersteunen.

Gemeente Lelystad dient uitvoering te geven aan haar wettelijke taak met betrekking tot heffen en innen van gemeentelijke belastingen en uitvoering geven aan wet waardering onroerende zaken. Om deze taak te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat zij kunnen beschikken over een goed werkende belastingapplicatie. Ook willen zij een goede en juiste dienstverlening kunnen bieden aan hun inwoners en ondernemers, de beoogde applicatie dient hen hierbij goed te kunnen ondersteunen.

Omdat deze aanbesteding mogelijk de belangstelling kan hebben van onze leden en Gemeente Lelystad graag ziet dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, brengen zijn deze aanbesteding onder onze aandacht.

Zoals aangegeven betreft deze publicatie een Vooraankondiging. Er zijn derhalve nog geen stukken beschikbaar. Eerst na de ‘Aankondiging van Opdracht’ zullen er aanbestedingsstukken beschikbaar worden gesteld.