Aankondiging van Opdracht, aanbesteding Leerlingenvervoer

14/04/2020

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de Europese aanbesteding “Leerlingenvervoer”. Deze Aankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 261221.

Gemeente Lelystad dient op grond van de wet op het Primair Onderwijs, de wet op de Expertisecentra en de wet op het Voortgezet Onderwijs zorg te dragen voor het vervoeren van haar leerlingen ingeschreven in gemeente Lelystad. Op aangeven van Opdrachtgever kan de opdracht worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. Beoogd Opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, informatievoorziening alsmede de uitvoering van het vervoer.

Het contract met de huidige vervoerder loopt aan het einde van schooljaar 2019/2020 af. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met een (hoofd)vervoerder voor het vervoeren van onze leerlingen per schooljaar 2020/2021.

Omdat deze aanbesteding mogelijk de belangstelling kan hebben van de bij ons aangesloten leden en Gemeente Lelystad graag ziet dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, brengen zij ons deze aanbesteding onder de aandacht.

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar via www.tenderned.nl onder voornoemd kenmerk nummer. Om met TenderNed te kunnen werken dient men zich als gebruiker te registreren. Om deel te nemen aan een aanbesteding moet men de onderneming ook eenmalig registreren in TenderNed.