Online Bedrijvenmarkt Windplanblauw biedt kansen voor lokale ondernemers

18/05/2020

Op donderdag 28 mei 2020 organiseert Windplanblauw een online Bedrijvenmarkt voor lokale ondernemers die mee willen werken aan de bouw van Windplanblauw. Van 13:30 tot 15:00 uur krijgen zij de kans om alvast kennis te maken met Windplanblauw en de voorkeurspartijen: Dura Vermeer en ABB Power Grids.

Om de bouw in goede banen te leiden is Windplanblauw al geruime tijd in gesprek met verschillende partijen die de bouw, aansluiting op het hoogspanningsnet en de stroomafname van de turbines op het land mogelijk gaan maken. ABB Power Grids the Netherlands BV is als voorkeurspartij geselecteerd voor de aanleg van het transformatorstation en de transportkabels. Dura Vermeer is als voorkeurspartij geselecteerd om de parkinfrastructuur en fundaties voor de 37 windturbines op land te realiseren.

Waarom een bedrijvenmarkt?
Windplanblauw vindt het belangrijk lokale ondernemers te betrekken bij de bouw. Met de bedrijvenmarkt faciliteert het project de kennismaking tussen de voorkeurspartijen en lokale ondernemers uit Flevoland. In anderhalf uur schetst de organisatie een duidelijk beeld van de stand van zaken en wat er nodig is voor de bouw. Bedrijven krijgen de mogelijkheid zichzelf in 1 minuut te presenteren.

“We zijn actief op zoek naar lokale samenwerking. We realiseren de bouw graag met jou.”
Eric van Niekerk, Marcel Verhoeven (ABB Power Grids) en Hans Lammers (Dura Vermeer)

Voor wie is dit interessant?
Onderaannemers, leveranciers en dienstverleners uit Flevoland die werkzaamheden rondom de bouw kunnen verrichten. Denk aan onder andere installatiewerkzaamheden, schoonmaak, grondverzet, kleine civiele werken, transport, beveiliging, catering, overnachtingen, leverancier bouwmaterialen en materieel, personeel, bedrijfshuisvesting of tijdelijke opslag van bouwmateriaal.

Aanmelden en informatie
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot dinsdag 26 mei (kosteloos) aanmelden via www.windplanblauw.nl/meedoen/voor-ondernemers. Hier is ook het volledige programma te vinden.

Na je aanmelding krijg je op woensdagmiddag 27 mei, per mail een link om op donderdag 28 mei aan de Bedrijvenmarkt deel te kunnen nemen. 


Foto: Sans Fotografie

Over Windplanblauw
Vattenfall en SwifterwinT werken samen onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 74 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 61 grotere windmolens met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van 400.000 huishoudens. Met deze strategie van ‘opschalen en saneren’ worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een landschappelijke verbetering en een sterkere economie. Om dit te realiseren werken de initiatiefnemers nauw samen met de gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland en het Rijk.