Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV)

10/06/2020

Vanuit de professionele BTV studio op het Noordersluis vond op 9 juni de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. In deze jaarlijkse vergadering worden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

De vergadering was digitaal via Zoom georganiseerd. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in verband met de uitbraak van COVID-19 de zogenaamde Spoedwet ingediend welke op 8 april 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit maakt het mogelijk de ALV volledig digitaal te organiseren waarbij ook de stemming over te nemen besluiten langs elektronische weg kan plaatsvinden. Dat laatste ging via de poll-functie van het systeem.

Voor de start van de vergadering verzorgde pianist en Kubus student Isa Bakas een muzikale intermezzo. Zijn optreden ging door tijdens pauzes waarbij hij een eigen compositie van verschillende nummers speelde.

Tijdens de vergadering werden goede gesprekken gevoerd over zowel het afgelopen, maar met name ook over de activiteiten van het aankomend verenigingsjaar. Binnenkort worden de notulen op onze website gepubliceerd.

De oplettende kijker herkende wellicht de comfortabele fauteuils uit de lobby van het Agora Theater. Een speciaal dankwoord voor het beschikbaar stellen van het meubilair!

Naast Agora Theater bedanken we natuurlijk ook BTV, De Kubus en alle aanwezige BKL leden.

Bekijk hier de foto's