Transitievisie warmte 2021 gemeente Lelystad

12/06/2020

VNO-NCW Flevoland heeft 20 mei een oproep gedaan bij Gemeente Lelystad voor meedenken transitievisie warmte 2021 die de gemeente ontwikkelt in het kader van het Regionale Energie Strategie (RES).

Zie de brief die zij hebben gestuurd.

Het baart VNO-NCW zorgen dat er op dit moment bedrijven met bedrijfsprocessen zijn waarbij veel warmte nodig is. In het kader van de Warmte Transitie kunnen deze bedrijven niet zondermeer overschakelen op all electric of andere aardgasloze alternatieven. Zeker wanneer er in Lelystad bij nieuwe bedrijfsvestigingen geen gasaansluitingen meer mogelijk is, is dit een punt van zorg.

De gemeente geeft aan dat zij hierover communiceren met nieuwe bedrijven als ze bijvoorbeeld een grote warmtebehoefte hebben. Volgens de regelgeving worden kleine gasaansluitingen worden niet meer verstrekt. Grote aansluitingen mogen nog wel aangevraagd worden, maar daarvan moet een afnemer zich goed realiseren dat het kunnen gebruiken ervan (snel) eindig kan zijn. De termijn hangt af van de transitievisie warmte die uiterlijk eind volgend jaar vast wordt gesteld door de raad en waar in staat welke delen van Lelystad wanneer van het aardgas af gaan en worden aangesloten op een warmtenet.. De afschrijftermijn van aardgasgestookte apparaten is daarmee onduidelijk en zeer waarschijnlijk nu al korter dan de termijn die daar normaal voor wordt gehanteerd.

De energiecommissie van de BKL zal de ontwikkeling van een de warmtevisie in Lelystad nauwlettend volgen en zo ook een bijdrage hierin leveren.