Lelystad zet in op sluitend AED-netwerk

15/06/2020

De gemeente Lelystad gaat zich inspannen om tot een sluitend AED-netwerk en voldoende burgerhulpverlening te komen. Vorig jaar ondersteunden wij als BKL het initiatief met betrekking tot de beschikbaarheid van AED’s in Lelystad (zie nieuwsbericht). Op 19 mei is hiervoor een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorstel is een uitwerking van het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van juli 2019 om dit te gaan realiseren. De raad heeft een bedrag van 155.000 euro beschikbaar gesteld om tot een sluitend netwerk te komen. 

Lees het volledige nieuwsbericht op de Flevopost