Staatssecretaris Tamara Van Ark brengt digitaal werkbezoek aan ZLF

29/06/2020

Staatssecretaris van Ark onder de indruk van Flevolandse aanpak
Staatssecretaris Tamara van Ark bezocht maandag 22 juni – weliswaar digitaal - het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) om te zien hoe de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in Flevoland is georganiseerd. Dit pakket aan maatregelen is er om ondernemers te helpen die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is per 18 maart ingegaan en sinds 1 juni verlengd met vier maanden. Staatssecretaris Van Ark was onder de indruk van de Flevolandse aanpak en wat er in korte tijd is neergezet: “Het spreekt me erg aan dat er vooral vanuit de ondernemer wordt gekeken. Jullie zetten daar qua communicatie en procesbegeleiding op in. Indrukwekkend.”  

In gesprek
Verantwoordelijk wethouder John van de Heuvel van de gemeente Lelystad en Jannie van den Berg spraken met Van Ark over het verloop van de aanvragen, het stroomlijnen van de communicatie en de verlenging van de Tozo-regeling. Maar ook een doorkijk naar de toekomst kwam aan bod, zoals de pilot spoedhulp voor ondernemers. De medewerkers die zich dagelijks (en ook buiten werktijd) inzetten voor de uitvoering van de maatregel gingen ook in gesprek met de staatssecretaris. “Het was voor iedereen direct duidelijk dat we alles op alles wilden zetten om de gedupeerde ondernemers te helpen,” zegt een consulent.


Foto door Fotostudio Wierd: Digitaal werkbezoek

Actuele situatie
Het ZLF heeft in de periode van het eerste noodpakket aan maatregelen, van 18 maart t/m 31 mei ruim 11000 meldingen binnengekregen, dat resulteerde in bijna 9000 aanvragen. Waarvan op dit moment 7800 aanvragen voor levensonderhoud zijn afgehandeld en 450 voor bedrijfskrediet. “Het was voor ons een hele andere werksituatie, als je je bedenkt dat we normaal 1500 aanvragen afhandelen in een jaar,” zegt Jannie van den Berg, manager van het ZLF. “In eerste instantie waren we niet voldoende ingericht op deze stormloop. De telefoon was niet goed bemenst, waardoor we niet voldoende bereikbaar waren. Met de uitbreiding van telefonie en bemensing en vervolgens het inrichten van een nieuw digitaal klantportaal verbeterde de communicatie met de ondernemers.” Jannie geeft aan dat er aan de kant van het ZLF ook ondernemers aan de telefoon zitten. “Zij zijn kritisch op onze communicatie en dat helpt. Ook weten ze goed aan welke informatie de aanvragers behoefte hebben.”

Doorkijk
Op 1 juni is de verlenging van het noodpakket ingegaan t/m 30 september. De periode daarna is nog onzeker. Wethouder Van den Heuvel sprak zijn zorgen daarover uit. “Ik maak me wel wat zorgen over de nasleep in het najaar. Het is belangrijk om alle mogelijkheden en regelingen in beeld te brengen en waar mogelijk de ondernemers te ondersteunen. Wat is er nodig? Gelukkig zie je alweer een lichte stijging in vacatures." Tamara van Ark vult aan: “Mensen zoeken voorzichtig naar andere manieren om het werk gedaan te krijgen. En daar is personeel voor nodig.” Jannie van den Berg is met haar team al druk bezig met de tijd na 1 oktober. “Het kan niet zomaar ophouden, daarom blijven we ons inzetten voor de Flevolandse ondernemers.”

Over het Zelfstandigenloket Flevoland
Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is vanaf 2003 één van de eerste samenwerkingsverbanden in Nederland voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en aanverwante regelingen. Op dit moment voert het ZLF de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers uit.

Het ZLF voert de werkzaamheden uit voor de zes gemeenten Flevolandse gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder Urk en Zeewolde

Meer informatie
Meer informatie is te lezen op www.zelfstandigenloketflevoland.nl