MBO College Lelystad biedt hybride leren binnen bedrijven

02/07/2020

MBO College Lelystad wil de innovatie binnen het onderwijs en in het bedrijfsleven bevorderen. Daarvoor wil zij een intensieve en langdurige samenwerking aangaan met de bedrijven in Lelystad. Dit zal de bedrijven in Lelystad ontzorgen van de scholing van werknemers. MBO College Lelystad gaat zich naast de huidige opleidingen ook richten op het om- en bijscholen van werknemers binnen de bedrijven. Een leven lang ontwikkelen!

Projectleider Daan Kuijpers: "Het is van belang een dynamische samenwerking te krijgen met alle bedrijven. Wij moeten niet alleen kijken naar de bedrijven als stageplaats, maar ook naar welke vraagstukken van de bedrijven wij mogelijk kunnen oplossen op het gebied van om- en bijscholing."

Hybride leren
MBO College Lelystad wil haar studenten meer laten leren binnen de bedrijven met het Hybride leren systeem. In een hybride leeromgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Er is één leeromgeving en één onderwijsconcept. In deze – in meer of mindere mate – geconstrueerde beroepspraktijk is het leren tijdens het werken direct verknoopt met expliciete kennis. Denken en doen zitten in tijd en ruimte heel dicht bij elkaar. De studenten leren uit werk, dus het werk staat in het teken van leren.

Wil jij investeren in de toekomstige werknemers? Heb jij een bedrijf met minimaal 5 werknemers, doe dan mee met het hybride leren van MBO College Lelystad. Neem contact op met Daan Kuijpers via d.kuijpers@rocvf.nl.


Foto: Daan Kuijpers (MBO College Lelystad) en Sandra Kamp (Bedrijfskring Lelystad)