Inkoopbeleid en spreekuur Gemeente Lelystad

04/09/2020

Gemeente Lelystad neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Zo werken zij aan een stad die in 2025 energieneutraal hoopt te zijn, maar ook aan een stad waarin iedereen mee mag en kan blijven doen. Dat vraagt om een goede dienstverlening aan en zorg voor en aan onze burgers. Maar zoals in hun raadsprogramma staat te lezen, betekent dit ook dat inwoners, bedrijven en instanties van hen mogen verwachten dat gemeente Lelystad waar voor hun geld levert als het gaat om dienstverlening en effectieve en efficiënte uitvoering van
haar taken.

Het Inkoopbeleid maakt onderdeel uit van deze visie op de stad. Door meer partnership en minder rechttoe-rechtaan inkopen probeert de gemeente opdrachtnemers, meer dan voorheen, te betrekken bij hun maatschappelijke rol. Op die manier ontstaat er een samenwerkingsverband die voor alle partijen (Opdrachtnemer – Opdrachtgever – Burger) een win/win situatie oplevert. Het past naadloos bij het werken volgens hun kernwaarden: samen, betrokken, duidelijk. Met het nu voorliggende Inkoopbeleid proberen zij, vanuit inkoop, opdrachtnemers te inspireren om hun steentje bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen en de verdere groei van onze stad. Op die manier ‘doet inkoop er (echt) toe’!

Inkoopbeleid Gemeente Lelystad

BKL wil in overleg met gemeente Lelystad haar leden nog eens wijzen op het spreekuur woensdag en het Inkoopbeleid zelf. Klik hier voor de samenvatting van het Inkoopbeleid van Gemeente Lelystad. Dit boekje geeft een globaal inzicht over wat gemeente Lelystad wil realiseren en op welke manier inkoop hieraan ondersteuning kan verlenen. Op de gemeentewebsite (www.lelystad.nl/aanbestedingen) kun je alle benodigde informatie terugvinden. Naast het volledige ‘Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van gemeente Lelystad’ staat daar ook informatie over lopende en geplande aanbestedingen.

Spreekuur Ondernemersplein

Wil je liever persoonlijk contact? Dat is mogelijk op elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur bij het Ondernemersplein in de centrale hal van het Stadhuis te Lelystad.