Verkenning mogelijkheden MKB-deal

08/09/2020

Op 1 oktober 2019 is vanuit het ministerie van EZK een nieuwe regeling gelanceerd om het MKB te ondersteunen: de MKB-deal. Binnen de provincie Flevoland vindt een verkenning plaats of een MKB-deal mogelijk is. Om voor eventuele cofinanciering vanuit deze regeling in aanmerking te komen, wil het ministerie vooraf weten welke partijen de aanvraag ondersteunen en wat de concrete bijdrage van deze partijen zal zijn. Bedrijfskring Lelystad heeft aangegeven de aanvraag te steunen.

Binnenkort worden de plannen ingediend waarin thema’s als digitalisering, Human Capital, financiering en het toepassen van innovatie centraal staan. In Flevoland wordt met name gefocust op het versterken van het ecosysteem, anticyclisch en anticiperend opleiden en verduurzaming en circulaire economie.

Eind oktober 2020 is bekend of de cofinanciering van het Rijk daadwerkelijk gegund wordt en de plannen uitgevoerd kunnen worden.