Aanbesteding Levensvatbaarheidsonderzoeken ‘Aankondiging van Opdracht”

11/09/2020

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd inzake de Europese aanbesteding “Levensvatbaarheidsonderzoeken”. De Opdracht is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 279953 en heeft betrekking op een aanbestedingsprocedure voor Levensvatbaarheidsonderzoeken.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband bestaande uit de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het ZLF zorgt voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers, onder andere op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zowel bij de aanvraag van een startende ondernemer als bij die van een gevestigde ondernemer in financiële problemen moet de gemeente beoordelen of de onderneming na bijstandverlening levensvatbaar is. 

De wens is om met maximaal 6 partijen een Raamovereenkomst aan te gaan die uitvoering kunnen geven aan het uitvoeren van deze zogenaamde levensvatbaarheidsonderzoeken bij het aanvragen van bedrijfskrediet vanaf € 15.000. Het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoek bij aanvragen in de land- en tuinbouw en visserij wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. Indicatief is er sprake van 300 levensvatbaarheidsonderzoeken per jaar. Het uitgangspunt is daarom 50 stuks levensvatbaarheidsonderzoeken binnen een raamovereenkomst. Dit aantal kan wijzigen, Inschrijver kan hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtverstrekking zal evenredig verdeeld worden.

Omdat deze aanbesteding mogelijk de belangstelling kan hebben van BKL leden en Gemeente Lelystad graag ziet dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, brengen zij deze aanbesteding onder onze aandacht.

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar via www.tenderned.nl. Om mee te kunnen doen met een aanbesteding is een TenderNed-account nodig. Op TenderNed wordt ‘In 6 stappen inschrijven op een aanbesteding via TenderNed’ uitgelegd hoe een onderneming zich kan aanmelden of inschrijven.