Oeverwerkzaamheden Lage Dwarsvaart

28/09/2020

Van medio september 2020 tot december 2020 voert Provincie Flevoland werkzaamheden uit aan de oevers van de Lage Dwarsvaart. In 2018 en 2019 werd de slechte oeverbeschoeiing langs de Lage Dwarsvaart grotendeels vervangen. Enkele moeilijk bereikbare delen die destijds niet konden worden hersteld, worden nu aangepakt. 

De oevers van de Lage Dwarsvaart zijn in 2018 en 2019 vervangen door een duurzame oever. Dit is een oever die wat vlakker afloopt tot onder water tegen de onderwaterbeschoeiing aan. Hierop worden blokkenmatten gelegd waar planten makkelijk tussendoor kunnen groeien. De moeilijk bereikbare delen, zoals onder bruggen, nabij de Noordersluis en op enkele hoekpunten zijn toen overgeslagen. Deze delen worden dit najaar vervangen.

Op het merendeel van deze nog aan te pakken locaties wordt ook een duurzame oever aangebracht. Een uitzondering hierop vormen de beschoeiing onder de spoorbrug en de beschoeiing aan weerszijden nabij de Noordersluis en het gemaal, hier komen houten damwanden. Op de linkerhoek van de Lage Dwarsvaart met de Sleephaven (nabij de Vaartweg) komt een stalen damwand te staan. 

De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd waardoor er naar verwachting geen tot nauwelijks overlast voor de omgeving of scheepvaart zal zijn.

Traject
De werkzaamheden worden uitgevoerd op negen verschillende plekken langs de Lage Dwarsvaart. Het kaartje geeft de plekken aan. 

Planning
De eerste maaiwerkzaamheden starten in week 39 en in week 40 start de aannemer met de vervanging van de beschoeiing. Naar verwachting worden de werkzaamheden in december 2020 afgerond. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.