Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

14/10/2020

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen met het coronavirus daalt. De maatregelen grijpen in op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Dit gebeurt door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

De landelijke maatregelen gelden per 14 oktober 2020, 22.00 uur.

Lees de update en de details van de maatregelen over de gedeeltelijke lockdown op de website van de Rijksoverheid.