Thematafels Versterking IJsselmeerdijk

19/11/2020

Bedrijfskring Lelystad ondersteunt samen met VNONCW en de OVDD de ontwikkelingen in de regio in het kader van Klimaat, CO2 besparing en circulariteit voor het grote investeringsproject van Zuiderzeeland. Afgelopen week vond een overleg plaats over dit project Versterking IJsselmeerdijk waarbij voorzitter Dirk Jan Verdoorn en BKL lid (en lid energiecommissie) Geert Jan Pastoor namens de BKL aanwezig waren. We onderzoeken hoe we samen bijeenkomsten kunnen organiseren rondom dit thema.

Waterschap Zuiderzeeland organiseert de komende maanden een aantal digitale thematafels. Deze zijn onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Het waterschap vraagt belanghebbenden en inwoners om mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen. De eerste is ‘Recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarde’ op dinsdagmiddag 24 november. Je kunt je aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

De komende maanden organiseert het waterschap drie thematafels:

  • Dinsdag 24 november 2020, 13.30 - 15.30 uur: 
    Recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarde 
  • Woensdag 16 december 2020, 13.30 - 15.30 uur:
    Energie en biodiversiteit/natuurontwikkeling
  • Januari 2021 (datum en tijd nog niet bekend):
    Economische ontwikkeling en bereikbaarheid

VNONCW Flevoland is in gesprek met Waterschap Zuiderzeeland over een actieve rol bij de organisatie van de derde thematafel in januari over ‘Economische ontwikkeling en bereikbaarheid’. Vanwege de coronamaatregelen zijn de thematafels digitale bijeenkomsten. Na aanmelding (ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl) krijg je voorafgaand aan de thematafel een vergaderverzoek met daarin een link naar de digitale thematafel.

Meer informatie over het project en de thematafels vind je op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.