Aankondiging van opdracht aanbesteding leerlingenvervoer

23/12/2020

Gemeente Lelystad heeft een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd voor een nog te starten Europese aanbesteding "Leerlingenvervoer". Deze Aankondiging is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 292992.

Gemeente Lelystad dient op grond van de wet op het Primair Onderwijs, de wet op de Expertisecentra en de wet op het Voortgezet Onderwijs zorg te dragen voor het vervoeren van haar leerlingen woonachtig in gemeente Lelystad. Op aangeven van Opdrachtgever kan de opdracht worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. Beoogd Opdrachtnemer verzorgt de planning, registratie, klachtafhandeling, informatievoorziening alsmede de uitvoering van het vervoer.

Het contract met de huidige vervoerder loopt aan het einde van schooljaar 2020/2021 af. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met een (hoofd)vervoerder voor het vervoeren van onze leerlingen per schooljaar 2021/2022 voor de duur van 7 jaren. Momenteel worden er ongeveer 200 leerlingen vervoerd.

Omdat deze aanbesteding mogelijk de belangstelling kan hebben van de bij u aangesloten leden en Gemeente Lelystad graag ziet dat lokale partijen betrokken zijn in aanbestedingsprojecten, brengen wij u deze aanbesteding onder uw aandacht.

Het betreft hier een Vooraankondiging. De aanbestedingsstukken komen eerst beschikbaar zodra de Aankondiging van Opdracht is gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich registreren als gebruiker en worden automatisch op de hoogte gehouden van de aanbesteding wanneer men als gebruiker klikt op de knop Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding. Om deel te nemen aan een aanbesteding moet men de onderneming ook eenmalig registreren in TenderNed