Op Weg naar Nieuwe Energie

15/01/2021

De Gemeente Lelystad moet en wil haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. Dit wil ze doen door te stoppen met het gebruik van Aardgas. Dit houdt ondermeer in dat nieuwe bedrijven woningbouw en ook bedrijven geen gasaansluiting meer krijgen, maar ook dat er een wijkaanpak en een volgorde van wijken wordt opgesteld om iedereen van het gas af te halen met alternatieven zoals warmtenetten. Een wijkaanpak en volgorde der wijken geeft al aan dat er voornamelijk naar woonwijken wordt gekeken. In Lelystad wordt op dit moment ongeveer 80 Miljoen m3 Aardgas per jaar verbruikt waarvan 50 miljoen m3 verbruikt wordt door het Lelystadse bedrijfsleven.

De Energiecommissie van de BKL en het bestuur onderschrijven voor een groot deel de notitie die de gemeente heeft opgesteld maar in deze Kadernota is voornamelijk uitgewerkt hoe om te gaan met de woonwijken. We vinden dat er een meer specifiek deel/ een apart hoofdstuk zou moeten zijn over bedrijventerreinen. Dinsdag 12 Januari hebben we dit ook onder de aandacht gebracht in de commissievergadering van de Gemeenteraad waar de Kadernota op de agenda stond. 

Verder hebben we de rol van de gemeente als regisseur genuanceerd en vinden dat de rol van de gemeente ten aanzien van bedrijven met name faciliterend zou moeten zijn. Wij als bedrijfsleven willen graag daar waar mogelijk met initiatieven kunnen komen en daar waar mogelijk ons actief opstellen. De gemeente zou initiatieven ook kunnen stimuleren en alle energiestrategien open kunnen laten om het bedrijfsleven kansen te geven.

De raadscommissievergadering zal over twee weken worden voorgezet omdat men de agenda niet heeft kunnen afronden binnen de gestelde tijd. Inmiddels hebben we telefonisch contact gehad met wethouder Jack Schoone om de komende week inhoudelijk overleg te hebben met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren.

Lees hier de Inspraak BKL Lelystad Kadernota Transitievisie Warmte