Aanleg duurzame rotonde N309

23/02/2021

Op 1 maart 2021 start Provincie Flevoland met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg – Swifterringweg. De voorbereidende (grond)werkzaamheden voor deze rotonde werden in november 2020 al uitgevoerd. Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden aan de rotonde en het wegdek tussen de Larserringweg en de Swifterringweg afgerond.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de provincie Flevoland. Van de aannemer die de rotonde aanlegt wordt verwacht dat deze gecertificeerd is op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder. Daarnaast is gekeken hoe de milieu-impact van de gebruikte materialen en de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering kunnen worden verminderd.

Meer informatie over dit project en de gevolgen voor het verkeer kunt u hier vinden.