Koning op werkbezoek bij Woonzorg Flevoland

25/03/2021

Koning Willem-Alexander was op werkbezoek bij Woonzorg Flevoland in Lelystad. De koning ging naar woonzorglocatie de Hanzeborg en de dagbesteding het Groene Huis bij ’t Landleven. “Vorige week werden we benaderd voor het werkbezoek dat in het teken stond van een jaar corona in de thuiszorg en verpleeghuiszorg,” vertelt John Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Het was een eer om de koning te ontvangen. En vooral ook: een mooie blijk van waardering voor alle zorgmedewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van Woonzorg Flevoland en in Nederland.''

Persoonlijke verhalen
Met persoonlijke verhalen vertelden zorgmedewerkers over hun ervaringen in de verpleeghuizen tijdens de eerste coronagolf. Ze vertelden over de eenzaamheid van bewoners, de impact van de corona-uitbraken en de werkdruk doordat collega’s ziek werden. De medewerkers vonden een luisterend oor bij de koning. Het bezoek aan de Hanzeborg werd afgesloten in het Grand Café. Op een veilige anderhalve meter afstand gingen enkele bewoners met onze koning in gesprek onder het genot van een kopje koffie.

Belangrijk
Door corona werd de dagbesteding tijdelijk stopgezet en dat was zwaar voor de mantelzorgers. Maar ook hier werd gekeken naar wat wel mogelijk was wat resulteerde in het thuis begeleiden van cliënten, vertelden de begeleiders aan de koning. “De thuiszorg en de verpleeghuiszorg zijn tijdens de coronacrisis lange tijd onderbelicht geweest. De problematiek was groot. Door het zorgpersoneel in heel het land is met veel energie en vanuit het hart gewerkt om zorg aan kwetsbare mensen te kunnen blijven bieden,” vertelt John Bos, “het is belangrijk dat de koning naar de verhalen van de zorgmedewerkers heeft geluisterd. Een prachtige blijk van waardering, zo zie ik het.”