Inzet op vrijetijdseconomie heeft positief effect op Lelystad als toeristische bestemming

01/04/2021

De afgelopen jaren is gewerkt aan de versterking van de vrijetijdseconomie. Het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VE) Lelystad 2016-2026 is hiervoor de basis geweest. Na 4 jaar wordt met het rapport 'Evaluatie Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026' teruggekeken. Onderzocht is of bepaalde doelen behaald zijn. Uit de evaluatie komt naar voren dat de acties positief hebben bijgedragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en de economische groei. In het rapport staan enkele aanbevelingen voor het vervolg. “We zijn op de goede weg en ik ben blij met de uitkomst. De aanbevelingen uit het rapport helpen ons om Lelystad nog aantrekkelijker te maken als toeristische bestemming en dragen bij aan onze ambitie van de stad,” aldus wethouder Luc Baaten.

Uitkomst evaluatie
Het UVP VE heeft tot doel dat de vrijetijdseconomie een belangrijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van de economie. De gemeente meet dit aan de hand van een aantal indicatoren. Uit de evaluatie blijkt dat het op onderwerpen goed gaat. Er zijn meer overnachtingen, er is meer werkgelegenheid en het imago is verbeterd. De score van de eigen inwoners blijft echter achter. Dat geldt ook voor de groei van bezoekers uit Nederland en de bestedingen die gebaseerd zijn op de cijfers van 2019. De inschatting is dat de groei in werkgelegenheid en overnachtingen vooral vanuit buitenlandse bezoekers komt, maar omdat deze gegevens ontbreken is dit niet goed te verklaren.

Voor meer informatie klik hier.


Plezierjacht vaart sluis bij Lelystad Haven in